BRK Steel :: Surowce Wtórne :: Recykling :: Utylizacja

www.brksteel.pl

Złom - Co to takiego?

Złom - w metalurgii nazwa przedmiotów metalowych przeznaczonych do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie.

Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wyeksploatowane samochody, maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie lub skorodowane itp.

Występowanie złomu:
» Złom stalowy
» Złom metali nieżelaznych
» Złom użytkowy


Podział złomu:
Ze względu na materiał złom dzieli się na złom stalowy i złom metali nieżelaznych (kolorowych).

Złom stalowy:
Złom stalowy ma 3 główne gatunki:

Złom wsadowy - nadający się do bezpośredniego przetopienia. Obejmuje przedmioty metalowe o grubości od 6 mm wzwyż, których żaden z 3 wymiarów nie przekracza 120 cm.

Złom ciężki - wymagający przed przetopieniem pocięcia na krótsze kawałki, lecz grubości 6mm i powyżej.

Złom lekki - o grubości poniżej 6 mm.

Złom metali nieżelaznych:
Obejmuje złom m.in.:             
» Aluminium, w tym
  -  puszki aluminiowe
» Cynk
» Miedź
» Ołów

oraz stopy metali:
» Mosiądz
» Znal
» Kajner